CZ / EN

Festival Contempuls si za pět let existence získal pevnou pozici v českém kulturním kalendáři.
Pavel Klusák, Lidové noviny, 5. listopadu 2012

Jako i v předchozích pěti ročnících byl i letošní Contempuls dramaturgicky nápaditý, v řadě konkrétních případů přímo objevný. Přinesl do Prahy skladby zcela nové nebo u nás doposud neprovedené a to vesměs v podání špičkových interpretů, především zahraničních.
Jaromír Havlík, Harmonie, prosinec 2013

Contempuls má vedle koncertního cyklu Krása dneška (...) co do uvádění nové hudby v Praze výsadní postavení.
Frank Kuznik, Hospodářské noviny, 21. listopadu 2014

Contempuls tentokrát, patrně víc než předtím, doslova bojoval o své finanční zajištění - a ta vlna solidarity, která se kvůli tomu vzedmula, znamená pro festival jednu ze zásadních jistot o správnosti jeho směřování, o nemalém počtu posluchačů, které podnětná dramaturgie každoročně oslovuje.
Jaromír Havlík, Harmonie, prosinec 2014