CZ / EN
Pondělí 2. listopadu 2020
19:00

Barbora Kabátková | Vojtěch Semerád |
Tomáš Lajtkep | Tomáš Šelc
(CZ/SK)
fama Q (CZ)

Klášter sv. Anežky České

Wolfgang Rihm: ET LUX (2009) – 1. česká premiéra*

*Projekt ET LUX inicioval festival Expozice nové hudby, kde zazní 11. listopadu 2020.

---

Festivalový večer zahájí publiku soudobé hudby blízké kvarteto fama Q spolu s předními českými a slovenskými vokalisty známými zejména ze scény staré hudby: Barborou Kabátkovou, Vojtěchem Semerádem, Tomášem Lajtkepem a Tomášem Šelcem. Ve společné produkci festivalu Contempuls a brněnské Expozice nové hudby nastudují hodinovou Rihmovu kompozici ET LUX zpracovávající útržky latinského requiem. 

Pondělí 2. listopadu 2020
20:30

Signum Quartett (D)
fama Q
(CZ)


Klášter sv. Anežky České

Kevin Volans: Smyčcový kvartet č. 12 (2015) – česká premiéra
Kevin Volans: Smyčcový kvartet č. 6 (2000) – česká premiéra

---

Tvůrčí cestu Kevina Volanse dobře dokládá jeho kvartetní tvorba. Zatímco Smyčcový kvartet č. 1 White Men Sleeps, napsaný v druhé polovině 80. let pro Kronos Quartet, odstartoval díky své přístupnosti a atraktivnímu užití africké tradiční hudby autorovu světovou proslulost, novější díla charakterizuje vysoká míra abstrakce a jistá neuchopitelnost. Smyčcový kvartet č. 12 je založený na střídání těkavých ploch pizzicato a dlouhých zadržovaných tonů. Volans jej napsal v roce 2013 pro soubor Signum Quartett z Kolína nad Rýnem. A právě ten nyní dílo představí v Praze, aby pak spojil síly s členy fama Q ve společném provedení Smyčcového kvartetu č. 6 postaveného na téměř meditativním střídání několika jednoduchých akordů mezi oběma soubory.